Olağan Genel Kurulumuz

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 16.02.2018 tarihinde, İplikçi Fırını Caddesi Yeniyol Sokak No: 19 34400, Kasımpaşa- İstanbul adresinde saat 18.00 de aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 22.02.2018 tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde saat 17.00 de aynı gündem ile yapılmasına,

EMOK-Enduro Motosiklet Kulübü DerneğiYönetim Kurulu 

Genel kurul gündemi

1-Açılış.

2-Başkanlık divanının teşekkülü.

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile gelir ve gider hesaplarının  okunması, görüşülmesi ve ibrası

5-Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması,  görüşülmesi ve ibrası.

6-Aidat borcu olan üyelerin, borçlarının ve üyelik durumlarının değerlendirilmesi ve karar altına alınması.

7-Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

8-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

9-Dilek ve temenniler.

10-Kapanış.

Bir cevap yazın